Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim i nadzorującym szpital jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Szpital jest jedyną tak kompleksową placówką medyczną w regionie, dysponuje 25 oddziałami z blisko 600 łóżkami, 25 poradniami specjalistycznymi oraz bogatym zapleczem diagnostycznym i wysoko wyspecjalizowaną kadrą medyczną. 246Rocznie w placówce hospitalizowanych jest około 30 tysięcy pacjentów, udzielanych jest około 80 tysięcy porad w poradniach, szpital obejmuje swoją opieką ponad 150 tysięcy mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego. Przy czym oddział neonatologiczny, który legitymuje się najwyższym, tzw. trzecim stopniem referencyjności, świadczy usługi dla mieszkańców dawnych województw: legnickiego i jeleniogórskiego.
Szpital jest  obecnie największym pracodawcą w regionie, zatrudnia ponad 1100 pracowników.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

www.szpital.legnica.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 818894,1

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
50 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
1 (2012)