Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

E - zdrowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Oławski. ZOZ w Oławie to specjalistyczna placówka medyczna z rozbudowaną bazą diagnostyczną, wyposażona w najnowszej generacji sprzęt, przygotowana do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.

Szpital w Oławie  sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu oławskiego oraz okolicznych gmin w oparciu o posiadaną bazę w postaci oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, działu rehabilitacji oraz pracowni diagnostycznych.

W ramach struktury organizacyjnej w oławskim Szpitalu  funkcjonuje 6 oddziałów (wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży i blokiem porodowym, dziecięcy, neonatologiczny, laryngologiczny), kilkanaście poradni specjalistycznych oraz kilka pracowni i działów diagnostycznych (USG, EKG, pracownia endoskopowa, RTG, rehabilitacja z podoodziałem fizykoterapii, laboratorium centralne z bakteriologią i patomorfologią, apteka szpitalna).

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

www.zozolawa.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 918151,85

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)