Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

E - zdrowie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia. Organem założycielskim Szpitala jest Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w powiązaniu z realizacją celów naukowych i dydaktycznych.
Jesteśmy szpitalem wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym, leczącym dzieci i dorosłych z obszaru Dolnego Śląska. Szpital posiada: 20 klinik w tym: 7 klinik pediatrycznych, 1 zakład radiologii oraz 110 specjalistycznych poradni i pracowni. Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest ponad 51 tys. osób oraz udzielanych jest ponad 122 tys. porad specjalistycznych.
Szpital jest placówką nowocześnie wyposażoną, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę: 366 lekarzy w tym: 37 profesorów; 21 doktorów habilitowanych; 168 doktorów nauk medycznych; oraz 115 lekarzy rezydentów i 18 lekarzy stażystów; 834 pielęgniarki i położne; 115 techników: analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i fizykoterapii.
W strukturze naszego szpitala znajduje się Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która jest największym pediatrycznym ośrodkiem przeszczepowym w kraju.
Wyznacznikiem poziomu świadczonych przez nas usług jest zadowolenie pacjenta i jego rodziny.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

ul. M. Curie – Skłodowskiej 58, 50 -369 Wrocław

www.spsk1.com.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 823016,57

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)