Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

E - zdrowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, którego organem założycielskim
jest powiat świdnicki.
SP ZOZ jest podmiotem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w 15 oddziałach szpitalnych, 6 poradniach specjalistycznych, pracowniach specjalistycznych, tj. pracowni RTG, USG, TK, Angiografii oraz w laboratorium diagnostycznym
i mikrobiologicznym. Obecnie SP ZOZ świadczy usługi medyczne na bazie 373 łóżek (w tym 25 noworodkowych) a liczba leczonych pacjentów wynosiła w 2009 roku 40 938 osób (w tym 1010 urodzonych noworodków).

SP ZOZ w Świdnicy jako jeden z pierwszych szpitali w woj. dolnośląskim uzyskał certyfikaty:
•    Certyfikat Szpitala Akredytowanego z czerwca 2010 r. (według nowych standardów),
•    Certyfikat  ISO   9001:2000 z września 2009 r. (kontynuacja certyfikatu z 2006 r.),
•    Certyfikat  ISO 14001:2004 z września 2009 r.,
•    Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym z sierpnia 2009 r. (pierwszy szpital w Polsce),
•    Certyfikat HACCP z marca 2010 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27 – 29, 58 – 100 Świdnica

www.szpital.swidnica.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 848710,72

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
63 (2010)