Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

E - zdrowie

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiegio w Wałbrzychu jest wieloprofilową, specjalistyczną placówką podległą samorządowi wojewódzkiemu we Wrocławiu. Obecny kształt Szpitala i jego organizacja są m.in. rezultatem konsolidacji ze Szpitalem im. Batorego. Od Listopada 2005 r. po połączeniu 2 placówek  w skład Szpitala wchodzą dwa kompleksy infrastruktury szpitalnej – przy ul. A. Sokołowskiego 4 oraz przy ul. St. Batorego 4.
Szpital jest specjalistyczną placówką wieloprofilową – udziela świadczeń zdrowotnych w ramach 24 oddziałów stacjonarnych i 18 ambulatoryjnych specjalistycznych poradni. W swojej  strukturze posiada również Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów z możliwością lądowań nocą, Stację Dializ oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny. Nowoczesne zaplecze diagnostyczne  wyposażone w wysokiej klasy sprzęt pozwala szpitalowi dodatkowo na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego w dziedzinie onkologii  oraz 8 terapeutycznych programów zdrowotnych. Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest ok. 41  tys. pacjentów.
Aktualnie w szpitalu zatrudnionych jest  1 415 pracowników. Wśród nich jest  1 293 osób personelu tzw. białego (91,4%). Pod względem liczby świadczeń Szpital jest drugim na Dolnym Śląsku ośrodkiem medycznym. Prowadzi kształcenie lekarzy specjalistów w 23 specjalnościach, posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat ISO. Realizuje program naukowy we współpracy z Politechniką Wrocławską.

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

ul. Sokołowskiego 9, 58-309 Wałbrzych

www.zdrowie.walbrzych.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 7492424,833

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
130 (2010)