Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, mieszczący się
przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, jest największą placówką lecznictwa ambulatoryjnego na Dolnym Śląsku. W 27 poradniach specjalistycznych oraz działach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego i medycyny pracy udziela rocznie 350 tys. świadczeń.
Gmach przychodni powstał na początku ubiegłego wieku. Po wojnie w odbudowanym staraniem wrocławian budynku rozpoczęto leczenie. Obecnie „Dobrzyńska” zatrudnia
104 lekarzy, w tym 5 profesorów i 28 doktorów nauk. Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany zespół pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i diagnostów.
WZSOZ aktywnie działa na rzecz profilaktyki. Od 7 lat co miesiąc organizowane są Targi Edukacji Prozdrowotnej.
Wiele uwagi placówka poświęca osobom niepełnosprawnym:
- posiada certyfikat URZĄD PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM,
- kontynuuje program rządowy wczesnej rehabilitacji dzieci,
- prowadzi rehabilitację kobiet po mastektomii.
Remontując budynek WZSOZ pamięta o ekologii. Podczas termomodernizacji uruchomiono kolektory słoneczne i system wentylacji z odzyskiem ciepła.
W 2009 roku wdrożono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.
Tradycja, dogodna lokalizacja i połączenie usług świadczonych przez wielu specjalistów sprawia, że przychodnia jest liderem w sektorze usług medycznych.

Pacjent jest dla nas ważny.
Dbamy, aby było DOBRZE NA DOBRZYŃSKIEJ

Organ założycielski WZSOZ : Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Forma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Dobrzyńska 21/23 50 – 403 Wrocław

www.wzsoz.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 858570,8

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
54 (2010)