Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz)

E - zdrowie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz) jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego jako organem założycielskim.
DCTK z KBDSz prowadzi działalność w dziedzinie hematologii, immunologii, onkologii oraz transplantologii od 24 lat. Uprawnienia i jego rangę wyraża:
Akredytacja Ministerstwa Zdrowia, Certyfikat ISO 9001:2008, Akredytacja Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT – CIC 538), Akredytacja Narodowego Programu Dawstwa Szpiku w USA (NMDP – TC 484), Akredytacja Europejskiej Federacji Immunogenetyki (EFI), Nagroda Newsweeka za zajęcie II miejsca w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów transplantacji szpiku w roku 2005,  X miejsce w Rankingu Bezpieczny Szpital Gazety Rzeczpospolitej w kategorii szpitali monospecjalistycznych w roku 2008, II miejsce w rankingu Perły Medycyny w roku 2008.
Rocznie przyjmowanych jest ponad 2500 pacjentów, w tym 830 z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, ci ostatni przyjmowani są w trybie pilnym. Chorzy podlegają pełnemu badaniu lekarskiemu czynności układu krwiotwórczego oraz odpornościowego z określeniem właściwości biologicznych i genetycznych nowotworu, co zapewnia optymalne leczenie.
W zakresie transplantologii DCTK z KBDSz jest najdłużej działającą w Polsce instytucją przeszczepiającą komórki krwiotwórcze. Wykonano 930 przeszczepień u dzieci i dorosłych w pełnym zakresie leczenia chorób nowotworowych krwi, jak i wrodzonych niedoborów odporności i anemii. Dorobkiem lekarskim o europejskim znaczeniu są zabiegi z wykorzystaniem komórek krwiotwórczych, opisanie i wykorzystanie komórek macierzystych w zabiegach odtwarzających krążenie w niedokrwionych kończynach, opracowanie metodyki przeszczepień komórkowych wątroby.
Ośrodek jest założycielem pierwszego w Polsce rejestru niespokrewnionych dawców – Krajowego Banku Dawców Szpiku (KBDSz). Efektem pracy KBDSz jest dobór dawcy niespokrewnionego dla 790 chorych z całej Polski.
DCTK ma sześć klimatyzowanych jednoosobowych separatek z intensywnym nadzorem i zabezpieczeniem przeciwinfekcyjnym. Pozostałe sale chorych są 2-3 łóżkowe, każda z węzłem sanitarnym. Wszystkie sale chorych wyposażone są w sygnalizację przywoławczą, telewizor, radio, telefon, sprzęt rehabilitacyjny. Personel medyczny to hematolodzy, onkolodzy, immunolodzy i transplantolodzy. Pielęgniarki posiadają długi staż, w tym zabiegowy, a zespół uzupełnia psycholog i fizjoterapeuta.

Kontakt:

Nabór Honorowych Dawców Szpiku
Krajowy Bank Dawców Szpiku
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
Tel. +48 71 79 11 999
www.dawcy-szpiku.pl

Poradnia
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Tel. +48 71 78 313 71

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105,53 – 439 Wrocław

www.dctk.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 844913,84

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
15 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
1 (2012)