Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

E - zdrowie

Głogów, ul. Kościuszki 15
woj. dolnośląskie

NIP 693-12-47-303
Regon 000308784
tel. 076 837 32 11
fax 076 837 33 77

Organ założycielski: Powiat Głogowski

Forma gospodarki finansowej: 1- zgodnie z syst. kodów resortowych

Forma organizacyjna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Księga Rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego -  nr 02-00249
data rejestracji – 09.02.1993, ostatnia aktualizacjia – 29.11.2007 r.

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS 0000011364
data rejestracji – 19.05.2001, ostatnia aktualizacja -07.02.2008 r.

ZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu
pokrywającego, z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów,
koszty działalności  i zobowiązania,  na zasadach określonych w
ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów

www.szpital.glogow.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 845987,97

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
50 (2010)