Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

E - zdrowie

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10 powstało 28 maja 2003 roku, a rozpoczęło swoją działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2003 roku.  Właścicielem Spółki jest Powiat Kamiennogórski.
Misja Spółki:
„Jesteś my odpowiedzialni wobec naszych pacjentów. Aby sprostać ich potrzebom, robimy wszystko, by nasze usługi były wysokiej jakości”.
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy świadczy usługi na sześciu oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, intensywnej opieki medycznej, pediatrycznym, ginekologiczno – położniczym, chirurgii ogólnej i neonatologicznym. Świadczymy również usługi medyczne w Izbie Przyjęć. Są to zarówno usługi szpitalne, jak i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – pomoc wieczorowa i świąteczna. W celu prowadzenia działalności medycznej z zakresu chirurgii ogólnej oraz położnictwa i ginekologii niezbędne jest dla naszego szpitala posiadanie nowoczesnego bloku operacyjnego. Konieczność wybudowania nowego pawilonu (budynku), w którym mieściłby się blok operacyjny, dostrzegano już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero przekształcenie SPZOZ’u w spółkę prawa handlowego i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej roku przyniosło realne szanse na opracowanie koncepcji nowego bloku operacyjnego oraz możliwości sfinansowania jego budowy.

W grudniu 2009 roku zakupiliśmy wysokiej klasy aparat USG z pięcioma głowicami, którym można wykonywać badania narządów jamy brzusznej oraz tzw. narządów małych, położonych powierzchownie     Aparat ten obecnie daje możliwość dokładniejszej oceny wielu schorzeń serca, w tym dokładną diagnostykę wad serca, choroby niedokrwiennej serca itp. Pozwala na zapewnienie mieszkańcom powiatu wysokiego poziomu nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca porównywalnym z oddziałami kardiologicznymi szpitali wojewódzkich. W położnictwie badanie trójwymiarowe (3D) i opcja 4D daje możliwość obrazu przestrzennego oraz obrazu w ruchu, przez co umożliwia szybszą i większą wykrywalność niektórych wad wrodzonych.

Dużą zmianą w infrastrukturze szpitala było oddanie w listopadzie 2009 roku wyremontowanego oddziału dziecięcego, który oprócz całkowitej zmiany swojego wyglądu, został wyposażony w system kamer przemysłowych. Zmiana tego oddziału umożliwi nam staranie się o wpisanie na listę jednostek Ministra Zdrowia prowadzących specjalizację w zakresie pediatrii.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra

www.pcz.org.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 845233,27

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
35 (2010)