Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

E - zdrowie

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie.

Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.

Organem założycielskim Zespołu Szpitali jest Powiat Oleśnicki jako jednostka samorządu terytorialnego.

Misją Szpitala jest leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących, mieszkańców Powiatu Oleśnickiego oraz promowanie zdrowia.
Zdrowie Pacjenta najwyższym celem.

Powiatowy Zespołu Szpitali w swoich strukturach posiada :
1.    Szpital w Oleśnicy
2.    Szpital w Sycowie
3.    Pogotowie Ratunkowe w Oleśnicy z podstacją w Sycowie i Twardogórze

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

www.pzsolesnica.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 850262,22

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
15 (2010)