Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy -Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy – Zdroju, rozpoczęło działalność medyczną w 2005 roku. Organem założycielskim jednostki jest Minister Zdrowia.
Centrum położone jest na terenie jednego z najpiękniejszych uzdrowisk Polski: Polanicy – Zdroju, w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. Dodatkowym atutem jest położenie w centrum kompleksu leśnego, który zapewnia dużo wolnej przestrzeni. Dzięki temu czas wolny pacjenci mogą spędzać na świeżym powietrzu, co  korzystnie wpływa na proces  rekonwalescencji.
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy – Zdroju udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych nie tylko mieszkańcom powiatu kłodzkiego ale również  przybywającym z terenu całego kraju. Szeroki wachlarz świadczonych usług medycznych, ich kompleksowość oraz  dysponowanie nowoczesną bazą diagnostyczną powodują, że osoby, które gościnnie przebywają na Ziemi Kłodzkiej (m.in. kuracjusze, turyści) mogą się czuć bezpiecznie. Obecnie w Centrum działają następujące oddziały:  szpitalny oddział ratunkowy, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, okulistyczny, otolaryngologiczny, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, rehabilitacji, anastezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chemioterapii dziennej, stacja dializ. Jako wielospecjalistyczny szpital wykonuje zabiegi z zakresu:  przeszczepu rogówek, operacji plastycznych w obrębie twarzoczaszki u dzieci z wadami wrodzonymi, stosuje nowatorskie metody w zakresie neurochirurgii, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz chirurgii ortopedycznej. Ponadto prowadzi  działalność dydaktyczno-naukową między innymi poprzez organizowanie krajowych i  międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy -Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój

www.scm.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 754483,99

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
35 (2010)