Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne

E - zdrowie

Strzelińskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Strzelinie zostało powołane jako nowy podmiot w celu kontynuowania działalności postawionego w stan likwidacji Powiatowego Szpitala im. W. Oczki w Strzelinie. Strzelińskie Centrum Medyczne (SCM) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 procent udziałów należy do samorządu powiatu strzelińskiego. SCM Sp. z o. o. zostało wpisane do KRS dnia 03.12.2007 r.
1 marca 2008 roku NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. przejęło działalność medyczną od Powiatowego Szpitala im. W. Oczki w Strzelinie. NZOZ swoim zasięgiem obejmuje głównie mieszkańców powiatu strzelińskiego świadcząc usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego   – szpital, opieki długoterminowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej.
Kluczowe stanowiska odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitala zajmują:
1. Prezes Zarządu /Dyrektor NZOZ – Bogusław Sitko
2.Członek Zarządu/Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Finansowych – Mariusz Romanowski
3. Prokurent – Barbara Żłobicka
4.  Przełożona Pielęgniarek –Kazimiera Gos-Serwicka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne

ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin

www.szpitalstrzelin.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 847856,84

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
21 (2010)