Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest największą i najdłużej działającą na rynku usług medycznych ambulatoryjną placówką ochrony zdrowia we Wrocławiu. Centrum istnieje od 1973r., a od 10 lat świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
wieloprofilową, kompleksową opiekę zdrowotną na poziomie podstawowym i specjalistycznym, swym zasięgiem obejmuje populację największych i najbardziej rozproszonych przestrzennie rejonów Wrocławia.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzy 5 przychodni podstawowo-specjalistycznych, przychodnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień z 2 filiami, ośrodek dziecięcych porażeń mózgowych „Puchatek”, 32 gabinety medycyny szkolnej, 14 żłobków, ośrodek kształcenia lekarzy rodzinnych.

W Centrum funkcjonują specjalistyczne poradnie: kardiologiczna, medycyny pracy, otolaryngologiczne, neurologiczne, neurologiczna dla dzieci, logopedyczna dla dzieci, alergologiczna i alergologiczna dla dzieci, okulistyczne, leczenia jaskry, dermatologiczne i ginekologiczno-położnicze, reumatologiczne, endokrynologiczna osteoporozy, wad postawy, diabetologiczna, zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, psychogeriatryczna, dla osób z autyzmem dziecięcym, profilaktyczno-leczniczą HIV/AIDS, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zespół leczenia środowiskowego (domowego), rehabilitacyjna, rehabilitacyjna dla dzieci, ośrodki dziennej rehabilitacji: dla dzieci i rehabilitacji kardiologicznej.

Przychodnie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ działają z pełnym nowoczesnym zapleczem rehabilitacyjnym oraz diagnostycznym: echokardiografia, próby wysiłkowe, badania Holterowskie, badanie gęstości kości (densytometria), EEG, EMG, EKG, pełna diagnostyka w okulistyce, leczeniu jaskry w tym badania GDX, spirometria, audiometria, USG kolor Doppler, USG położnicze 4D, USG, KTG, dostęp do pełnego zakresu badań laboratoryjnych i RTG itp. We wszystkich przychodniach POZ uruchomiono punkty poboru materiału laboratoryjnego, a współpracujące z zakładem laboratorium posiada certyfikat jakości ISO.

Centrum jest inicjatorem i realizatorem wielu programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji. Znacząca pozycja Centrum wynika z  zakresu działalności oraz stopnia zintegrowania tych usług w obrębie jednego zakładu oraz objęcia nimi wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetem i celem działań Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ jest utworzenie konkurencyjnego i dynamicznego systemu ochrony zdrowia dla swoich podopiecznych i objęcie opieką o właściwej jakości jeszcze większej liczby osób.

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

www.spzoz.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 815305,31

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
32 (2010)