Wielospecjalistyczny Szpital – Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

E - zdrowie

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zasięgiem swojego działania obejmuje powiat zgorzelecki a w zakresie opieki specjalistycznej powiaty zgorzelecki, lubański i część bolesławieckiego i lwóweckiego. Od 2004 roku na bieżąco się bilansuje, nie przynosząc strat. Wartość majątku brutto, którym dysponuje SP ZOZ wynosi 54 924 018,88 zł,  w tym wartość sprzętu medycznego stanowi 27 104 698  zł i co roku rośnie. Organem założycielskim jest Powiat zgorzelecki.
Do 1999 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu  funkcjonowało 7 oddziałów szpitalnych, obecnie działa ich 19.  W ciągu ostatnich czterech lat na nowe wyposażenie i modernizacje szpitala wydano 15 mln. złotych  z czego 8,8 mln. pozyskano w formie dofinansowania.
Szpital  został uwzględniony w sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia  wykazie 160 zakładów opieki zdrowotnej (spośród ponad 800 szpitali w Polsce) mających strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Także w programie opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podkreślono, że „tylko kilkanaście szpitali na Dolnym Śląsku jest w stanie kompleksowo diagnozować i leczyć Pacjenta. Wśród wymienionych 13 (na 88 szpitali na Dolnym Śląsku) znalazł się także  Szpital w Zgorzelcu.  W opracowaniu  podkreślono, że „są to placówki wielospecjalistyczne i tylko one na Dolnym Śląsku mogą zapewnić kompleksowe leczenie na odpowiednim poziomie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Wielospecjalistyczny Szpital – Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59 – 900 Zgorzelec

www.spzoz.zgorzelec.pl/szpital/index.php

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 842433,58

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
30 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
3 (2012)