Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Jest to kompleks 16 obiektów usytuowanych na działce o powierzchni blisko 9 ha. Szpital został zbudowany od podstaw 150 lat temu, jako jedna z pierwszych placówek psychiatrycznych w Europie, na ówczesny czas bardzo nowoczesna o wysokim standardzie. W czasach swojej największej świetności powierzchnia terenów Szpitalnych wynosiła ponad 160 ha a struktura organizacyjna zakładu pozwalała na niemal całkowitą samowystarczalność. Według badaczy wojennych dziejów kompleksu placówka pełniła funkcję szpitala przez niemal cały czas działań wojennych.
Została ewakuowana dopiero tuż przed zakończeniem II Wojny Światowej. W pierwszych latach powojennych kompleks przechodził burzliwe dzieje, w dużej części został zdewastowany i rozszabrowany. Od 1956 roku nastąpiło wznowienie działalności w jednym obiekcie, następnie poszerzone o kolejne odbudywowane pawilony. Ostatni okres (tj. 2007-2010) to czas kompleksowej modernizacji szpitala, polegający m.in. na dociepleniu budynków, odnowie elewacji i restauracji piaskowców, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, przebudowy węzłów ciepłowniczych z wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii (solarów), przebudowie pomieszczeń dostosowaniu pomieszczeń i oddziałów szpitalnych do wymogów ustawy dotyczącej obiektów placówek służby zdrowia, reorganizacji struktury szpitala.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest nowoczesną placówką lecznictwa psychiatrycznego na miarę XXI wieku, zajmuje ważne miejsce wśród placówek medycznych Województwa Dolnośląskiego. Posiada certyfikat ISO 9001, jest laureatem nagród i wyróżnień. Naszym mottem przewodnim jest przesłanie: „Miarą kultury społeczeństwa jest podejście do ludzi chorych psychicznie”.
Podstawowe kierunki działania naszego Szpitala to:
•    hospitalizacja pacjentów dorosłych w zakresie psychiatrii, neurologii i uzależnień alkoholowych
•    prowadzenie leczenia ambulatoryjnego i konsultacji w zakresie psychiatrii ogólnej, dziecięcej i uzależnień alkoholowych
•    prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń psychiatrycznych
•    prowadzenie opieki długoterminowej ukierunkowanej na chorych psychicznie
•    udzielanie świadczeń pielęgniarskich stacjonarnych i ambulatoryjnych
•    udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, badań diagnostycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych
•    oddziaływanie edukacyjne na szeroko pojęte środowisko zewnętrzne szpitala, promocja zdrowia psychicznego oraz orzecznictwo psychotyczne i psychotyczno sądowe.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec

www.szpitalpsychiatryczny.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 865 044,19

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
90 (2010)