Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

E - zdrowie

Szpital Wojewódzki został utworzony Zarządzeniem Wojewody  Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 1997r z połączenia istniejącego i działającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze oraz Szpitala Wojewódzkiego w Budowie.Zarządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 18.08.1998r został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Szpital  od 2000r mieści się w nowym obiekcie szpitalnym. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Szpital wojewódzki dysponuje 593 łóżkami  rozmieszczonymi na 18 oddziałach i Stacji Dializ. Ogółem zatrudnia około 194 lekarzy i 545 osób średniego personelu medycznego

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ul. Ogińskiego 6, 58 – 506 Jelenia Góra

www.spzoz.jgora.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 841917,27

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
70 (2010)