O Konsorcjum

W celu zintegrowania działań w zakresie rozwoju nowoczesnych publicznych usług elektronicznych na terenie Dolnego Śląska w tym w szczególności w zakresie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Dolnośląskie e-Zdrowie” umową z dnia 12.06.2009 roku powołane zostało konsorcjum 19 jednostek.  W jego skład wchodzą:

Lider konsorcjum:

Partnerzy:

Wśród partnerów umowa wyróżnia dwie jednostki o poszerzonych prawach i obowiązkach. Są to:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

które wraz z Liderem są zobowiązane m.in. do zakupienia rekordów z wykorzystaniem danych źródłowych od pozostałych partnerów. Poniższa struktura przedstawia zależności.