Promocja Projektu

W celu wypełniania obowiązku informacyjno promocyjnych prowadzone będą następujące działania:

1.Tablice informacyjne i pamiątkowe

 Każda jednostka uczestnicząca w projekcie umieściła w swojej siedzibie tablicę informującą o realizowaniu projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie”. Po zakończaniu projektu tablice będą także upamiętniać ten fakt.

Przykładowa tablica Pamiątkowa wygląda następująco:


Dodatkowo Lider projektu umieścił w swojej siedzibie tablicę wymieniającą wszystkich Partnerów.

2.Naklejka

Każdy sprzęt zakupiony w ramach projektu zostanie oznaczony naklejką. Jej wzór został zaprezentowany poniżej.

3.Ogłoszenia

 W trzech najpoczytniejszych gazetach o zasięgu regionalnym będą umieszczone ogłoszenia promujące projekt. Ukazywać się one będą we wrześniu, październiku oraz lutym. Ich wzór został zamieszczony poniżej.

4.Artykuł sponsorowany

Podobnie jak ogłoszenia w trzech najpoczytniejszych regionalnych gazetach ukarzą się we wrześniu i październiku artykuły opisujące zakres, cele i efekty jakie przyniesie realizacja projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie”. Ich wzór został zamieszczony poniżej.

  

  

5.Spot reklamowy

W telewizji o zasięgu regionalnym, w paśmie przed głównym wydaniem programu informacyjnego, we wrześniu i październiku, wyemitowane zostaną spoty reklamowe, w których Marszałek Województwa Dolnośląskiego  promować będzie projekt. a także zachęcać będzie do włączania się nowych jednostek do realizowania e-usług zapoczątkowanych przez projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie”. Spot ten zostanie także umieszczony na niniejszej stronie.